Bart Slijper geeft 28 september lezing bij Academisch Genootschap

Bart SlijperBart Slijper heeft met ‘In dit gevreesd gemis’ een meeslepende biografie geschreven van Willem Kloos (1859-1938), dichter, meedogenloos criticus, medeoprichter en boegbeeld van het roemruchte tijdschrift De Nieuwe Gids (1885). Hartsvriend en bezorger van de gedichten van de op tweeëntwintigjarige leeftijd gestorven Jacques Perk. Hartsvriend van de dichter Albert Verwey over wie hij zich ontfermde toen deze nog maar zestien jaar oud was.
Het is na lezing van deze biografie eens te meer duidelijk hoezeer Willem Kloos de dichter is die de literaire herleving heeft veroorzaakt die wij de Beweging van Tachtig noemen. Een omwenteling die de revolutie van de latere Vijftigers in heftigheid en dramatiek nog overtrof. Slijpers zit Kloos letterlijk op de huid door rechtstreeks vanuit de primaire bronnen – brieven, opschrijfboekjes – te citeren en zich daarbij op te stellen als, zoals hij zelf zegt, een cameraman. Het boek is genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs.

28 september bij “Kom kennis maken met …” van het AG.

Spijkerman is er ook bij !!