Begijnenhofgesprekken

Acht maanden een zondagmorgen

Lezingen voor persoonlijke verdieping en verbreding van inzicht

Nuenenseweg 1, 5631 KB, Eindhoven

Boekhandel Spijkerman is erbij.

 

2016

Teresa van Avila anno nu

Waarom we geen leven kunnen maken

Spiritueel de Mathäus-Passion

Kijken met de ogen van je ziel

17 januari

14 februari

13 maart

17 april

2015

Meer geluk dan grijsheid

Geloof met gaten

Over pijn

Het kerstverhaal verbeeld. Over kerststallen en -verhalen.

13 september

18 oktober

15 november

13 december