Boekenweek 2016; Gerritsen en Reybrouck

160310_boekenweek12 T/M 20 MAART

Boekenweek 2016

WAS ICH NOCH ZU SAGEN HÄTTE …

Het BOEKENWEEKGESCHENK ligt voor u klaar

Je krijgt tijdens de Boekenweek het Boekenweekgeschenk cadeau bij besteding van een bedrag van € 12,50 aan Nederlandstalige boeken.

160310-boekenweekgeschenk2016Broer
Esther Gerritsen

In Broer van Esther Gerritsen staat, net als in veel van haar andere romans, familie centraal. De onderlinge verhoudingen tussen familieleden maken het voor haar mogelijk, alles te laten zien wat er tussen karakters moet gebeuren. Broer is een echte Esther Gerritsen, met scherpe en humoristische dialogen, een uitvergrote werkelijkheid, en het ongemakkelijke gevoel dat dit ook over jou gaat.

Olivia, financieel directeur van een familiebedrijf Oliva,  krijgt een telefoontje van haar broer Marcus. Zijn been dreigt te worden afgezet. Marcus en Olivia zien elkaar zelden, maar de amputatie raakt Olivia onverwachts, alsof het haar eigen been is dat ze verliest. Ze laat alles uit haar handen vallen in een hopeloze poging haar broer te redden. Maar het is de vraag of hij degene is die redding nodig heeft…

 

160310_ReybrouckHET ESSAY

Zink
David van Reybrouck

Tijdens de Boekenweek € 2,50.

Na Congo, en terwijl hij zijn grote Indonesiëboek in voorbereiding heeft, schrijft David Van Reybrouck in Zink over een bijzonder ‘land’. Een land dat een eeuw lang bestond en dat hedendaags België, Duitsland en Nederland met elkaar verbindt.

Nederland, België en Duitsland hebben meer dan een eeuw lang een gemeenschappelijk buurland gehad: Neutraal-Moresnet, een volkomen vergeten ministaatje dat nu tot Duitstalig België behoort maar van 1816 tot 1918 een eigen vlag, eigen bestuur, eigen rijkswacht (één veldwachter), eigen postzegels (twee weken geldig) en eigen nationaal volkslied had (in het Esperanto nog wel). Het was iets minder dan drieënhalve kilometer groot. Men vond er zink, stokerijen, cabaretten, bordelen, smokkelaars, filantropen en bossen.