KnopCollege: Kierkegaard

170222_Kierkegaard

Vrijdag 3 maart
KnopCollege: Kierkegaard

Leest u Kierkegaard En? Al vertwijfeld?

Door Angeline van Doveren

Aan de vraag naar de filosofie van Kierkegaard (1813-1855) gaat een andere, doorgaans weinig gestelde vraag vooraf: Hoe moeten we Kierkegaard eigenlijk lezen? Kierkegaard maakt het de lezer immers niet gemakkelijk. Hij werkte onder een aantal pseudoniemen, die verschillende standpunten vertegenwoordigen. Een belangrijk kenmerk van het oeuvre van de Deense filosoof is de (letterlijke) veelstemmigheid ervan.

In de lezing Kierkegaard lezen. En? Bent u al vertwijfeld? staat Kierkegaards uiteenzetting met het thema vertwijfeling centraal: De ziekte tot de dood. Wat beoogt Kierkegaard met dit werk? Hoe moeten we het lezen? En wat kan het ons brengen?

Over Angeline van Doveren

Angeline van Doveren is filosoof, theoloog en musicoloog. In januari jl. verdedigde zij aan de Universiteit Keulen haar proefschrift Habitus des Denkens, Prüfstein des Glaubens. Verzweiflung als religionsphilosophische Kategorie, dat magna cum laude gewaardeerd werd. De lezing in KnopCollege is gebaseerd op een hoofdstuk uit dit proefschrift. Een luchtige variant voor een publiek dat belangstelling heeft voor filosofie en voor de ironicus Kierkegaard in het bijzonder.

Van Doveren werkt als ethicus in de gezondheidszorg en verzorgt cursussen filosofie bij het Hoger Onderwijs Voor Ouderen. Ze schrijft poëzie onder het pseudoniem Kine Brettschreider, en maakte als zodanig deel uit van het Zeepblind collectief. Samen met Harry van Doveren publiceerde ze een essaybundel over Kyoto.

Vooraf kan er beneden in het café gegeten worden.

Café de Rozenknop
Aanvang 20.30
Hoogstraat 59 in Eindhoven
Toegang € 7,50 / studenten € 5,00

Kaarten verkrijgbaar bij de Rozenknop en Boekhandel Spijkerman, Kleine Berg 5, Eindhoven
www.rozenknopje.nl