KnopCollege: Sofia Tolstoj

sofia-tolstojExtra KnopCollege.

Vrijdag 16 december
KnopCollege in café De Rozenknop.

Door Ankie Keultjes

In 2009 werden in Rusland de literaire archieven openbaar gemaakt. Na meer dan een eeuw waarin de rol van Sofia Tolstoj in het leven en werk van L.N. Tolstoj , vooral in de latere periode, omschreven wordt als ‘desastreus’ komt uit nieuwe onderzoekingen van het archiefmateriaal een heel ander beeld naar voren, nl. dat van een sterke vrouw die tijdens haar leven een onmisbare rol speelde, zowel op het literaire als op het persoonlijke vlak. De controverse rond haar persoon werd vooral veroorzaakt door een aanhanger en ‘vriend’ van L.N. Tolstoj, Vladimir Tsjertkov, die een wig dreef in dit huwelijk en streed om de nalatenschap van het literaire werk.

De Russisch Canadese schrijfster Alexandra Popoff heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze figuur in haar boek ‘ Tolstoj’s false disciple’ en het leven van Sofia Tolstoj ‘herschreven’ in haar prachtige biografie ‘Sophia’.

Vooraf kan er beneden in het café gegeten worden.

Aanvang 20.30
Toegang € 7,50 / studenten € 5,00

Kaarten te koop bij Boekhandel Spijkerman. Kleine Berg 5, Eindhoven