Thomas Rosenboom en Maarten ‘t Hart

Zoete mond
van
Thomas Rosenboom,

 

 

 

 

Verlovingstijd
van
Maarten het Hart

 

 

 

 

Beide boeken reserveren?


Zoete mond
Thomas Rosenboom

Na het overlijden van zijn vrouw verhuist dierenarts Rebert van Buyten naar een dorp aan de Rijn. Hij oefent daar geen praktijk meer uit, maar nadat hij voor de ogen van een groep kinderen een aangereden hond helpt, zien zij in hem toch een dierenarts en komen ze met hun dieren aan zijn deur. Van Buyten wordt een grootheid en daarmee stoot hij onbedoeld de andere beroemdheid in het dorp van zijn voetstuk. De rivaliteit tussen de twee vindt zijn climax in een onontkoombare finale. ‘Zoete mond’ is een meesterlijke roman vol mededogen voor de dieren en de mensen. Op weergaloze wijze schetst Thomas Rosenboom hoe in een Hollands dorp het moderne leven oprukt.


Verlovingstijd
Maarten het Hart

Na de begrafenis van hun stiefvader vertelt een hoogbejaarde moeder plompverloren aan haar twee zoons dat haar huwelijk met hun vader een vergissing was. De verteller is een van die zoons. Het is echter maar de vraag of hij, zo dat al mogelijk is, zelf de juiste partnerkeuze heeft gemaakt. In deze geestige en melancholieke roman bestudeert Maarten ’t Hart, die als gedragsonderzoeker ooit het baltsgedrag van de stekelbaars, de rat, de fuut en de pauw heeft bestudeerd, nu het even onbeholpen als vaak zo inadequate baltsgedrag van de mens. Misschien is de mens beter toegerust voor vriendschap dan voor liefde… Het verhaal speelt in Maassluis, eind jaren veertig. In het stadje vestigt zich een fietsenmaker die fout was in de oorlog. Twee verschoppelingen, de zoon van de fietsenmaker en een zoon van een rioolwerker, vinden elkaar. Hun hechte vriendschap wordt echter steeds beproefd omdat de fietsenmakerzoon al sinds de bewaarschool de vriendinnetjes afpakt van de rioolwerkerszoon. Desondanks houdt de vriendschap stand. Totdat, uiteindelijk, dit patroon op onthutsende wijze wordt doorbroken.


Wilt u nu iets bestellen? Bel of sms dan naar 06 10349498 of mail steinspijkerman@hotmail.com even.
Kijk bij bestelservice voor meer informatie